INTEGRITETSPOLICY

GLENSIA AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar hög nivå av dataskydd i enlighet med dataskyddslagen. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor till [email protected] eller 040-139200.

 

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Vanliga personuppgifter är personnummer, namn och adress samt epost. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Kategorier

Namn, personnummer, adress, epost, telefonnummer, betalningshistorik, betalningsinformation, kreditupplysning, köpinformation, orderinformation, m.m.

Avser de uppgifter du lämnar till oss eller vi samlar in från dig utifrån dina köp och de tjänster du använder hos oss. Vi kan även erhålla information från tredje part. Sådan information kan vara:

– Adressuppgifter från offentliga register

– Uppgifter om kreditvärdighet från kreditinstitut, banker eller upplysningsföretag.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig delar vi vissa personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden och /eller personuppgiftsansvarig:

– Marknadsföring (epost, print, distribution, sociala medier och reklambyråer)

– Betallösningar, kortinlösande företag, banker, försäkringsbolag, och andra betaltjänsleverantörer

– Transporter (logistikföretag och speditörer)

– IT-tjänster av företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar

Alla personuppgifter hanteras enligt dataskyddslagen oavsett om det är GLENSIA AB eller de företag som är personuppgiftsansvariga till GLENSIA.

Du har alltid rätt att begära ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns lagrat om dig. Begäran om ett utdrag kan innebära att vi behöver fråga om fler uppgifter för att säkerställa att det är rätt person som får informationen. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att få dessa rättade eller komplettera ofullständiga uppgifter. Du har även rätt till radering av personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de ändamål till vilka de har samlats in för.

 

Köp/beställningar

- Leverans av beställning inklusive avisering och övriga kontakter rörande leveransen i såväl fysisk butik som ehandel. Identifikation, ålderskontroll.

- Hantering av samarbetspartner Klarna AB, Resurs Bank AB , Solid Försäkringsbolag AB, Rulemailer AB, Specter AB, Wikinggruppen AB.

- Hantering av reklamations- och garantiärenden samt värderingar.

- Lagringsperiod gäller till dess köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

Bokning av service

För bokning av tid för personlig rådgivning av förlovnings- och vigselringar eller annat ärende

- Mottagande av bokning samt avbokning, utskick av bokningsbekräftelse och övrig kommunikation kring bokningen. Hantering av kontaktuppgift, namn, telefonnummer, epostadress.

- Lagringsperiod tills tjänsten är utförd

 

Kundservice

- Kommunicera med kund och besvara frågor via telefon, mejl samt sociala medier, identifiering

- MIN SIDA > kund anger personliga uppgifter för registrering och historik av köp

- ÖNSKELISTA > kund anger egna önskemål om presentförslag

- Utredning av reklamation, garantiärenden, värderingar, klagomål

- Personuppgifter avser namn, personnummer, adress, epost och telefonnummer, uppgift om köp, köpställe, information om fel på produkt/klagomål, m.m.

- Lagringsperiod gäller tills dess ärendet är avslutat.

 

Epost tiill kunder

GLENSIA kommunicerar via epost månadsvis till kunder avseende aktuella erbjudanden och nyheter. Insamling av epostadresser sker från order/beställningar, offerter/prisförslag, hemsida och samtycke vid registrering av försäkring hos Solid Försäkringsbolag AB.

 

Avsluta prenumeration

Vi använder den epostadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning/ärende/offert/prisförslag och månadsvisa nyhetsbrev. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje epostmeddelande.

 

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

 

Säkerhet

Våra IT system levereras av Specter AB och Wikinggruppen AB vilka uppfyller dataskyddslagens krav för att skydda sekretess, och tillgång på personuppgifter samt skydd mot olovlig eller obehörig behandling av dina personuppgifter. Endast de personer som behöver uppgifterna för att behandla personuppgifterna för att vi ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dessa.

 

Ändring av integritetspolicy

GLENSIA AB äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicy.

 

Personuppgiftsansvarig

GLENSIA AB, 556755-8043, Postfack 20915, Hyllie Stationsväg 22, 21532 Malmö.

 

Produkter
Övrigt